PECC2 - HỆ THỐNG ĐẤU THẦU ONLINE

Chức năng
»INVITING LIST

 
Name of Package Request for Proposal No.
Field
STT Số TBMT Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu Trạng thái Tham dự
1 1655/PECC2-QLXD Thi công San gạt, phát quang mặt bằng và xây dựng hàng rào Khu đất kho Lê Minh Sanh - Bảo Lộc 22/05/2023 08:00 12/06/2023 10:00 Đang mời thầu
2 149/CV-EME Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư thép các loại 31/05/2023 09:00 09/06/2023 14:00 Đang mời thầu
3 1945/TB-PECC2 Trang bị Bảo hộ lao động năm 2023 cho Công ty và các Chi Nhánh 06/06/2023 07:30 13/06/2023 10:00 Đang mời thầu

»NEWEST RESULT

 
Name of Package Request for Proposal No.
Field
STT Số TBMT/ Tên gói thầu Thời gian phát hành Nội dung kết quả File kết quả
1 4446/TB-PECC2
CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC ĐỢT 02.10
20/10/2021 - 08:00
26/10/2021 - 09:00
2 442/TBMT-XNKS
Gói số 2: Khoan khảo sát địa chất, thí nghiệm trong phòng, đoạn tuyến đi qua tỉnh Điện Biên
08/11/2021 - 10:00
18/11/2021 - 10:00
3 5404/PECC2-KD
CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CHO XE Ô TÔ CỦA PECC2 NĂM 2022
13/12/2021 - 08:00
17/12/2021 - 10:00
4 0469/TB-PECC2
CUNG CẤP TBTH ĐỢT 01.02
14/02/2022 - 09:00
21/02/2022 - 09:00
5 0473/TB-PECC2
CUNG CẤP TBTH ĐỢT 02.02
14/02/2022 - 09:00
21/02/2022 - 09:00
6 1306
Trang bị hệ thống UPS
13/04/2022 - 08:00
18/04/2022 - 13:00
7 1650/TB-PECC2
Mua sắm thiết bị tin học Quý 2/2022
10/05/2022 - 08:00
13/05/2022 - 10:00
8 2292/TB-PECC2
Mua sắm thiết bị tin học đợt 06.01
20/06/2022 - 08:00
22/06/2022 - 13:00


»BEING INVITED LIST