PECC2 - HỆ THỐNG ĐẤU THẦU ONLINE

Chức năng
»INVITING LIST

 
Name of Package Request for Proposal No.
Field
STT Số TBMT Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu Trạng thái Tham dự
1 0674/TB-POM Cung cấp quần áo BHLĐ và áo phản quang cho NLĐ tại các Nhà máy điện năm 2024 17/04/2024 09:00 26/04/2024 09:00 Đang mời thầu

»NEWEST RESULT

 
Name of Package Request for Proposal No.
Field
STT Số TBMT/ Tên gói thầu Thời gian phát hành Nội dung kết quả File kết quả
1 2879/TB-PECC2
Sửa chữa, duy tu cải tạo, bảo dưỡng tòa nhà PIH
10/08/2023 - 08:00
18/08/2023 - 16:00
2 2846/PECC2-QLXD
Thi công xây dựng - hạng mục Thi công cải tạo văn phòng làm việc tại tầng 2 Block B-PIH
08/08/2023 - 08:00
11/08/2023 - 10:30
3 2292/TB-PECC2
Mua sắm thiết bị tin học đợt 06.01
20/06/2022 - 08:00
22/06/2022 - 13:00
4 1650/TB-PECC2
Mua sắm thiết bị tin học Quý 2/2022
10/05/2022 - 08:00
13/05/2022 - 10:00
5 1306
Trang bị hệ thống UPS
13/04/2022 - 08:00
18/04/2022 - 13:00
6 0469/TB-PECC2
CUNG CẤP TBTH ĐỢT 01.02
14/02/2022 - 09:00
21/02/2022 - 09:00
7 0473/TB-PECC2
CUNG CẤP TBTH ĐỢT 02.02
14/02/2022 - 09:00
21/02/2022 - 09:00
8 5404/PECC2-KD
CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO HIỂM KẾT HỢP CHO XE Ô TÔ CỦA PECC2 NĂM 2022
13/12/2021 - 08:00
17/12/2021 - 10:00
9 442/TBMT-XNKS
Gói số 2: Khoan khảo sát địa chất, thí nghiệm trong phòng, đoạn tuyến đi qua tỉnh Điện Biên
08/11/2021 - 10:00
18/11/2021 - 10:00
10 4446/TB-PECC2
CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC ĐỢT 02.10
20/10/2021 - 08:00
26/10/2021 - 09:00


»BEING INVITED LIST